Chào mừng bạn đã đến website của HIKVISION VIỆT NAM

DS-2CE71D8T-PIRL

2 MP Ultra-Low Light PIR Turret Camera

DS-2CE11D8T-PIRL

2 MP Ultra-Low Light PIR Bullet Camera

DS-2CE12D8T-PIRL

2 MP Ultra-Low Light PIR Bullet Camera

DS-2CE16D8T-ITP

2 MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera

DS-2CE16D8T-IT

2 MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera

DS-2CE16D8T-ITE

2 MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera

DS-2CE56D8T-ITM

2 MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera

DS-2CE56D8T-IME

2 MP Ultra Low-Light PoC EXIR Turret Camera

DS-2CE16D8T-IT3

2 MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera

DS-2CE16D8T-IT3E

2 MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera

DS-2CE16D8T-IT5

2 MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera

DS-2CE16D8T-IT5E

2 MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Cam

Đăng ký đại lý, nhấn vào đây

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ