Chào mừng bạn đã đến website của HIKVISION VIỆT NAM

DS-7604NI-E1/4P

Embedded Plug & Play NVR

DS-7608NI-E2/8P

Embedded Plug & Play NVR

DS-7616NI-E2/8P

Embedded Plug & Play NVR

DS-7608NI-E2

Embedded NVR

DS-7616NI-E2

Embedded NVR

DS-7604/08/16NI-K1 (B)

Embedded 4K NVR

DS-7604NI-K1/4P (B)

Embedded Plug & Play 4K NVR

DS-7608NI-K1/8P (B)

Embedded Plug & Play 4K NVR

DS-7608/16/32NI-K2

Embedded 4K NVR

DS-7608/7616NI-K2/8P(16P)

Embedded Plug & Play 4K NVR

Đăng ký đại lý, nhấn vào đây

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ